microbit-max-min-thermometer.hex

Tipo: hex Ficheiro
Uploaded by: María Del Carmen Núñez Faraldo
Creado: Monday, 19 April 2021, 12:36 AM
Última modificación: Monday, 19 April 2021, 12:36 AM
Tamaño: 1.4M (1484812 bytes)
License: © María Del Carmen Núñez Faraldo, all rights reserved
Descargar: Descargar