Son actividades e experiencias para traballar cos sentidos e están seleccionadas tendo en conta as que podemos facer cos materiais dos que dispoñemos con facilidade nas casas durante o confinamento.

 As imaxes que vos busquei explican bastante ben o que se pretende.

 Algunhas delas posibilitan o pensamento científico: que vai pasar si…? Porqué pasou esto?

Outras xuntan experiencias co xogo e a creatividade, permitindo desenvolver a imaxinación dos nenos…

 Non hai unha secuencia, nin se teñen que facer todas...

Actividades sensoriais 3ºT

portada.JPG

Actividades para traballar cos sentidos  seleccionadas tendo en conta os materiais dos que dispoñemos con facilidade  durante o confinamento.

 Algunhas delas posibilitan o pensamento científico e outras xuntan o xogo e a creatividade, permitindo desenvolver a imaxinación dos nenos…  Non hai unha secuencia, nin se teñen que facer todas.

actividades sensoriais 3ºT PDF