Os foros de Moodle

Descrición

Teresa Díaz Estévez.png

 Atendeuse ao alumnado de física e química durante o confinamiento utilizando os recursos da aula virtual, cun resultado que superou as espectativas, coa seguinte pauta:

1º.- Fixar os dias e horas que teríamos clase, de obrigada presencia on-line

2º.- Profesora: Preparar para cada clase un foro sobre os apartados a traballar nese tempo e no correspondente ao estudio da materia, tendo previstas (grabadas) as explicacións teóricas e a resolución de algúns exercicios cos seus gráficos para ir incluíndo no foro a demanda do alumnado.

3º.-Estudantes: saúdar so na primeira entrada do foro. Facer algunha pregunta ou responder a algunha cuestión sobre teoría na entrada do foro correspondente á teoría e por último a tratar cada exercicio na súa entrada correspondente. Logrando así un documento válido para estudiar ou repasar conceptos e problemas de cada tema.

4º.-Promover a axuda e colaboración entre estudantes.

5º.-Cualificar a cada persoa en función do seu traballo, perfectamente cuantificado nos informes de Moodle

O seu uso inicia ao alumnado no traballo colaborativo fomentando as boas prácticas e os procedementos de participación.

O alumnado participa activamente preguntando dúbidas de teoría, resolvendo cuestións que xurden durante as explicacións, comentando os problemas resoltos do libro de texto e resolvendo os propostos, que son comentados, corrixidos e mellorados.

Datos xerais

Centro educativo IES de Ribadeo Dionisio Gamallo
Etapa Bacharelato
Área ou temática Física e química
Datas Durante o confinamento, de marzo a xuño de 2020

Centro educativo

experiencias-cadrado.png

Gráfica de participación

 grafica (3).png

Ficheiro PDF