Obradoiro de coavaliación “Unha experiencia de aprendizaxe”

Descrición

Miguel Anxo Alvarez 2.png

Obradoiro moodle.pngA experiencia consiste en empregar a avaliación entre pares ou a coavaliación como unha oportunidade de aprendizaxe, empregando a ferramenta Obradoiro de Moodle.

Esta experiencia lévoa a cabo despois de ter participado no proxecto "Olladas Caleidoscópicas" - CAFI, dentro do grupo de avaliación> avaliación entre pares/coavaliación.

Ao rematar o curso decidín por en práctica na miña aula (5º Primaria-EDIXGAL), o prototipo creado.

 

Obbradoiro  Coavaliación.png

Datos xerais

Centro educativo Ceip Amadeo Rodríguez Barroso - Ourense 
Etapa Educación primaria
Área ou temática Avaliación entre pares ou coavaliación
Datas Febreiro e marzo de 2021

Centro educativo

experiencias-cadrado.png

Análise coavaliación

Rúbrica

Guía de corrección