Details

Conceptos importantes! Revisar antes de facer os exercicios

Details

Aprendemos moito máis sobre os ecosistemas!

Cuestionario ecosistemas

cuestionario ecosistemas.jpg

Comecocos elementos bióticos

comecocos ecositemas.jpg

Elementos dos ecosistemas

elementos dos ecosistemas.jpg

A sopa de letras dos ecosistemas

sopa de letras ecosistemas.jpg

4 entradas
Details

Conceptos importantes! Revisar

Details

Elementos abióticos e elementos bióticos

elementos bióticos e abióticos.jpg

Mapas España

Details

A materia

A enerxía

Proxecto Ríos

Ciclo del agua

Canción dos Ríos

Mapas ríos España

Mapas ríos España

1 entrada
Details

Aprendemos sobre a atmosfera!

Repaso

Capas da atmosfera

capas da atmosfera.jpg

2 entradas
Details

Mapas climáticos

Mapas climáticos

1 entrada
Details

Une a palabra clave coa súa definición

juego definiciones.jpg

Dixestión

Interactivo partes dun río

partes del río.jpg.1

Sopa de letras: Ríos de España

sopa de letras.jpg

Sistema respiratorio

Partes do corazón

Details

Aparato circulatorio

Aparato circulatorio II