Logo 1.png

  Información para alumnado e familias

Educación física

Física e química

Lingua castelá e literatura

Lingua galega e literatura

Lingua estranxeira - Francés

Lingua estranxeira - Inglés

Matemáticas

Música

Proxecto Competencial

Relixión católica

Tecnoloxía e Dixitalización

Xeografía e historia