Logo 1.png

  Información para alumnado e familias

Ámbito Científico-Tecnológico

Ámbito Lingüístico Social

Bioloxía e xeoloxía

Dixitalización

Economía e Emprendemento

Educación física

Filosofía

Física e química

Formación e Orientación Persoal e Profesional

Latín

Lingua castelá e literatura

Lingua galega e literatura

Lingua Estrangeira - Francés

Lingua estranxeira - Inglés

Matemáticas A (Aplicadas)

Matemáticas B (Académicas)

Oratoria

Proxecto Competencial

Relixión católica

Tecnoloxía

Xeografía e historia