Logo 1.png

  Información para alumnado e familias

Artes Escénicas II

Bioloxía

Coro e Técnica Vocal II

Debuxo Artístico II

Debuxo Técnico II

Debuxo Técnico Aplicado ás Artes Plásticas

Deseño

Empresa e Deseño de Modelos de Negocio

Física

Historia da Arte

Francés II

Historia da Filosofía

Historia de Música e da Danza

Historia de España

Inglés

Latín II

Lingua Castelá e Literatura

Lingua Galega e Literatura

Matemáticas II

Matemáticas Aplicadas ás CCSS

Psicoloxía

Química

Relixión

TIC II

Xeografía