Titorial para a elaboración dun gráfico tipo Climograma co software Libre Office Calc. Actividade dentro do Plan Proxecta "Meteoescolas"

Definición Climograma Wikipedia

Obtención dos datos

Para obter os datos do noso Climograma nos recurrimos á web Climate-data.org a pesares de que contén demasiada publicidade e os datos non teñen a confiabilidade de organismos coma MeteoGalicia ou a propia AEMET.

climatedataorg.png

Nesta web, seleccionamos a localidade do noso interese, no noso caso Betanzos.

climatebetanzos.png

Dos datos para "Betanzos" atopados, temos que seleccionar os de Betanzos España:

resultadosbetanzos.png

Dentro da pantalla que nos sae baixamos ata atopar unha táboa con datos. Esta táboa será o noso punto de partida.

datosbetanzos.png

Tratamento inicial de datos

Seleccionamos os datos da táboa, os copiamos e levamos a un ficheiro novo en Libre Office Calc:

climogramacalc01.png

Eliminamos aquelas filas que non nos interesan premendo no número de fila botón dereito eliminar. Eliminamos tamén os datos de temperaturas en Farenheit e precipitacións en pulgadas (inches). Asimesmo, sustituimos os puntos por comas e eliminamos a coletilla ºC das celas de datos. (Esta operación de tratamento previo dos datos será a máis tediosa de todo o exercizo pero é imprescindible para que Calc os interprete coma números para poder incorporar á nosa gráfica climograma)

Ficheiro tratado datos Betanzos para Climograma

Formato de táboa e creación da gráfica

Podes ver este proceso no vídeo inserido si final desta páxina. Primeiro poñemos xeitosa a nosa táboa simplemente, aplicando un estilo de formato automático. 

Ao facer unha vista preeliminar, decatámonos de que a táboa non cabe na páxina polo que cambiamos a orientación da páxina e a escala da mesma.

Seleccionamos todas as celas que imos meter na nosa táboa e imos inserir unha gráfica. O tipo de gráfico a seleccionar será un gráfico de columnas e liña. Eleximos serie de datos en filas e facemos que as temperaturas señan a liña e as barras correspondan aos datos de precipitacións.

Como vemos, a gráfica das temperaturas está moi baixiña, iso é porque vai acoplado ao mesmo eixo Y, temos que engadir un novo eixo Y secundario para as temperaturas e asignar á liña a este novo eixo Y. 

Para iso temos que clicar co boton dereito na gráfica e seleccionar inserir eixos. Seleccionamos eixo Y secundario.

Logo formatamos este eixo Y (dobre clic no eixo secundario engadido) e o cambiamos a unha escala diferente, fixando un novo máximo e intervalo para o mesmo.

Por último, seleccionamos a liña clicando nela, logo botón dereito do rato, eleximos formatar series de datos. No cadro de diálogo que nos aparece, seleccionaremos asociar á liña ao eixo Y secundario. Aproveitamos na lapela liña para cambiar a cor e grosor da mesma.

Saímos da edición da gráfica clicando fóra dela e logo colocámola, inserimos encabezado e pé de páxina. Axustamos marxes e exportamos a pdf. O noso climograma está listo xa para imprimir ou publicar. 

 

Creative Commons