Logo 1.png

  Información para alumnado e familias

Anatomía Aplicada

Antropoloxía

Artes Escénicas

Bioloxía Xeoloxía

Coro Técnica Vocal

Cultura Audiovisual

Debuxo Artístico

Economía

Educación Física

Filosofía

Física Química

Historia Mundo Contemporáneo

Inglés

Latín I

Lingua Castelá Literatura

Lingua Galega Literatura

Matemáticas I

Matemáticas Aplicadas

Proxectos Artísticos

Relixión

Tecnoloxía Enxeñaría

TIC I

Volume