Portada departamento cadro1.png

 

 

O departamento de Música imparte docencia en 2º e 3º de ESO, e en 1ºe 2º do Bacharelato de Artes Escénicas e Musicais. A dotación do departamento abrangue diversos instrumentos electrónicos, guitarras clásicas, un baixo eléctrico, batería e pequenos instrumentos de percusión, ademais de instrumentos orff diatónicos e cromáticos. Para as prácticas tamén dispoñemos de cámara de vídeo, mesa de mesturas, micrófonos dinámicos de diversos formatos, ordenadores portátiles e tabletas. Habitualmente, organizamos festivais e actuacións en diversos momentos do curso. A metodoloxía empregada nas clases é xira en torno a práctica musical, escénica ou audiovisual, traballando os conceptos curriculares paralelamente á súa aplicación.

Membros do departamento

Mercedes Moreno (xefa de Departamento)

Javier Albraldes